Förhandsbokningen är nu stängd.

Det går tyvärr inte längre att förhandsboka en Audi e-tron. Kontakta din närmaste Audi återförsäljare om du har frågor eller skicka ett mail till etron@audi.se

Med vänlig hälsning
Audi Sverige


Länk till hitta din åf:
www.audi.se/se/web/sv/dealer-search.html
Läs mer om våra användarvillkor och sekretesspolicyStäng

Läs mer om våra användarvillkor och sekretesspolicy

Depositionsvillkor

Innan du bokar en plats i kön för att kunna förboka Audi e-tron ber vi dig ta del av villkoren (du kallas i villkorstexten för ”kund”).

Förbokningen sker mellan kund och Volkswagen Group Sverige AB. Om du vill ändra någon uppgift som lämnats vid köpet – postadress, e-postadress, telefonnummer - ska detta göras på e-tron@audi.se.

Beställning

Beställningar och betalningar sker över internet via sajten www.audi.se/etron. Är kunden under 18 år ska beställning och betalning göras av målsman.

Kunden ansvarar för att ange korrekta uppgifter så att Volkswagen Group Sverige AB kan fullgöra åtagandet kring beställningen. Volkswagen Group Sverige AB ansvarar inte för konsekvenser som kan härledas till inaktuella eller felaktiga kunduppgifter, som mail-adress eller telefonnummer.

Kortbetalning

Betalning görs till Volkswagen Service Sverige AB på sajten www.audi.se/etron. Betalningslösningen som används är DIBS kortbetalning som accepterar de flesta kontokorten via en säker uppkoppling med SSL-kryptering. Bekräftelse av beställning och betalningsmottagning mailas direkt vid beställning och betalning. Detta mejl fungerar som kvitto och innehåller ett transaktions ID som kunden behöver ange vid förändringar av beställningen. När du slutfört ditt köp av Audi e-tron återbetalas depositionen till det kreditkort som du använde för att betala depositionen. Du har inte rätt att samla ränta på insättningen.

Leverans

Efter att beställning och betalning mottagits sparas kundens kontaktuppgifter hos Volkswagen Group Sverige AB och vald återförsäljare för att under hösten 2018 via vald återförsäljare erbjudas att genomföra köpet av nya Audi e-tron. Efter beställning kommer din deposition att återbetalas. Det är med andra ord ingen handpenning. Om du av någon anledning väljer att inte lägga en beställning kommer handpenningen att återbetalas tre veckor efter försäljningsstart.

Force majeure

Volkswagen Group Sverige AB är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt till exempel beslut om varningstexter, försäljnings-förbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Ångerrätt

www.audi.se/etron hittar du instruktioner hur du går till väga eller kontakta din valda återförsäljare. Återbetalningen av depositionen innebär att du förlorar din plats i kön och chansen till att beställa en av Sveriges första Audi e-tron. Din deposition kommer att återbetalas på det kreditkort som du använde för att betala depositionen, och vi tar inte ut några avgifter på grund av avbokningen. Vi kommer att behandla din avbokning utan onödigt dröjsmål senast fjorton (14) dagar efter det att vi mottog avbokningsbeviset.

Efter beställning kommer din deposition att återbetalas. Det är med andra ord ingen handpenning. Om du av någon anledning väljer att inte lägga en beställning kommer handpenningen att återbetalas tre veckor efter försäljningsstart.

Personuppgifter

Volkswagen Group Sverige AB (VGS) samlar in dina personuppgifter för att kunna garantera dig en förtur på beställning utav Audi e-tron Den rättsliga grunden för denna behandling är baserad på ditt samtycke (godkännande).

VGS kommer att dela med sig av dina personuppgifter till:

  • Volkswagen Finans Sverige AB för hantering utav deposition samt eventuell återbetalning.
  • VGS auktoriserade återförsäljare för att kunna hjälpa dig att genomföra din order.

Ovanstående parter kan behöva behandla dina personuppgifter för andra ändamål, men innan sådan behandling sker kommer du att få lämna ditt samtycke eller informeras om vilken annan laglig grund som ger parten rätt att behandla dina personuppgifter.

VGS kommer att spara dina uppgifter under perioden fram till lansering utav Audi e-tron, dock ej längre än 31 mars 2019.


Dina rättigheter
Du har rätt att närsomhelst begära tillgång till, och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandling samt rätt till export av dina uppgifter (dataportabilitet). Du har även rätten att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

För att nyttja någon av dina rättigheter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@vwgroup.se. Alternativt kontakta oss på:
Volkswagen Group AB, 151 88 Södertälje. Telefon: 08-553 865 00

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för ett annat syfte än det för vilket de insamlades.

Tillägg

Vi kan ändra dessa villkor som gäller för förbeställning från tid till annan, men kommer i så fall att ge dig relevant information om de ändrade villkoren först. Om du inte håller med om ändringarna, har du alltid rätt att avbryta förbeställningen.